ارتباط با نصاب قفسه

نصب قفسه های فلزی
با اکیپ فوق حرفه ای متخصص
در زمینه نصب انواع قفسه های:
_پیچ و مهره ای
_فروشگاهی
_هایپری
_راک صنعتی
_بالکن و نیم طبقه

در سرتاسر کشور
شماره تماس:

09126000755